47 (8)>(7) textual fragments …

Friday, 9 December 2011, Radio Arts Space, Petra Kapš, performative writer

47 (8)>(7) tekstualnih fragmentov za Radio Art Space; osebni računalnik, pisalni stroj, nalivno pero ( … posvečeno Friedrichu A.Kittlerju ter njegovim esejem Gramofon Film Pisalni stroj)

Akt pisanja v živo kot in-situ procesiranje poslušanju namenjenih  umetniških del ter nastopov v živo.

piska v živo, trajanje: 12:00-18:00

47 (8)>(7) textual fragments for Radio Art Space a personal computer,  a typewriter, a fountain pen (… Hommage to Friedrich A. Kittler and  his Gramophone Film Typewriter)

The act of live writing as an in-situ processing of art works
originally intended for listening and live performance.

performative writer, duration: 12:00-18:00

work for on line/on air/on situ exhibiton Radio Arts Space
author Petra Kapš
production CONA, radioCona, 2011