Poslednja beseda

Javno branje tiskovine Poslednja beseda (posnetek 8.12. 2009) poslušaj (mp3, 23.52 min /22,3MB)
delo pripada razstavi Deveta Koromandija, umetnica Alenke Pirman, kuratorica Petra KapšStudio 6 SCCA

Bralci: Marija Gradeček, Hana Kovačič, Amir Muratović, Saša Nabergoj, Alenka Pirman, Jelka Piškurič, Irena Pivka, Iva Renčelj, Irena Romih, Tomislav Vignjevič, Božidar Zrinski. Foto: Amir Muratovič.
Zvočni zapis poslednje besede zakrije šelestenje tiskovine.