pisana dela

1. Se lahko radiodifuzno predvaja vnaprej posneto predavanje (v soglasju z avtorjem in hkrati izvajalcem predavanja), ki je član ZAMP, ne da bi morali obvestiti kolektivno organizacijo ZAMP in plačevati prispevke?

ZASP v primeru javne priobčitve pisanih del s področja književnosti določa obvezno kolektivno upravljanje. Predavanje kot tako šteje za govorjeno delo, zato menimo, da v tem primeru ne gre za obvezno kolektivno upravljanje pravic.

2. Ali je iz pristojnosti obveznega kolektivnega upravljanja ZAMP-a izvzeto spontano govorjenje, razlaganje, predavanje, okrogla miza, ki se dogaja neposredno v radijskem studiu ali je bilo posneto v nekem drugem javnem prostoru, brez ali s citati iz tiskanega medija?

Obvezno kolektivno upravljanje se nanaša na javno priobčitev pisanih del s področja književnosti .

3. Ali mora radioCona – umetniški projekt, občasna radijska postaja za sodobno umetnost, ki ni vpisan v razvid medijev plačevati mesečne prispevke ZAMP in jih obveščati o svojem programu? RadioCona deluje občasno 14 dni?

Če radioCona uporablja avtorska dela avtorjev, ki jih na podlagi pogodbe ali ZASP zastopa Združenje ZAMP, potem mora pri njem urediti potrebne pravice.

4. Ali se lahko radiodifuzno oddaja brano besedilo avtorja (z njegovim pisnim privoljenjem) ne člana ZAMP?

ZASP v primeru javne priobčitve pisanih del s področja književnosti določa obvezno kolektivno upravljanje pravic.

This entry was posted in Avtorske pravice I Copyright. Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • radioCona:StoryscapesSE

  FM sound art exhibition, live from Ljubljana, Slovenia

  LIVE STREAM:
  Sat 18 - Thur 23 Jan 2020, each day 6.33PM - 11.30PM (CET / UTC+1)
  direct stream link:
  http://tmp.si:8000/radiocona.ogg


  Live StreamLIVE STREAM

 • radioCona, produced by CONA, launched in 2008, is a platform that uses the radio frequency space in art contexts. FM frequency is understood as public space, explored from different perspectives and mediated through artworks audiobooks, programming and exhibitions. radioCona is intervention into public space.