prazni fonogrami

1. V pristojnosti katere kolektivne organizacije je pobiranje nadomestil pri prodaji praznih fonogramov CD, DVD, VHS, trdih diskov, spominskih kartic, ipd.? Kako visoki so ti zneski in kam se zlivajo, ter razporejajo tako pridobljena sredstva?

Začasno dovoljenje za pobiranje nadomestila ima Zavod IPF. Višina nadomestil je določena v Uredbi o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje (Uradni list RS, št. 103/06).

This entry was posted in Avtorske pravice I Copyright. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • radioCona:StoryscapesSE

  FM sound art exhibition, live from Ljubljana, Slovenia

  LIVE STREAM:
  Sat 18 - Thur 23 Jan 2020, each day 6.33PM - 11.30PM (CET / UTC+1)
  direct stream link:
  http://tmp.si:8000/radiocona.ogg


  Live StreamLIVE STREAM

 • radioCona, produced by CONA, launched in 2008, is a platform that uses the radio frequency space in art contexts. FM frequency is understood as public space, explored from different perspectives and mediated through artworks audiobooks, programming and exhibitions. radioCona is intervention into public space.