vizualna dela

1. Ali je zakonsko predvidena ustanovitev kolektivne organizacije za varstvo vizualnih del?

ZASP nobeni od skupin avtorjev ne omejuje možnosti ustanovitve kolektivne organizacije.

2. Ali je že v postopku ustanovitev kolektivne organizacija za varstvo vizualnih del?

Trenutno ni v postopku ustanovitev takšne kolektivne organizacije.

3. Kako je sedaj zavarovano avtorsko vizualno gradivo (fotografija / video / reprodukcija slike ali drugega likovnega dela) za tiskane in ostale elektronske medije?

Ni razumljivo, na kaj natančno se vprašanje nanaša.

4. Kako je sedaj zavarovano avtorsko vizualno gradivo (fotografija / video / reprodukcija slike ali drugega likovnega dela ) za promocijske, komercialne namene?

Ni razumljivo, na kaj natančno se vprašanje nanaša.

This entry was posted in Avtorske pravice I Copyright. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

One Comment