program petek, 26.sept

IZBRIS, IZKLUČEVANJE KULTURNO DRUGAČNIH, Nina Peče

16.00 predstavitev programa in napoved dogodkov MNC
16.10 dogodki izven MNC – Nina Peče, Kinodvor
16.45 Nika Špan; Trženje uličnih imen
17.00 – 19.00 DAIALOGI;
17.00 Marija Mojca Pungerčar
18.00 Minna Henriksson in Sezgin Boynik
18.30-MAPA LJUBLJANE Minna Henriksson
18.55 Franc Purg – Spreminjanje
19.00 tematski razgovor IZBRIS, IZKLUČEVANJE KULTURNO DRUGAČNIH* vodi Miha Zadnikar; sogovorniki: dr. Jelka Zorn, Nebojša Milikič, Aleksandar Todorović
20.00 predavanje o dnevnem centru Cona Fužine***, iz projekta Ulica Rutli (I.Pivka, B.Zorman)
22.00 – izklop

IZBRIS, IZKLUČEVANJE KULTURNO DRUGAČNIH
*Radio, cona in izbris imajo veliko skupnega. Na diskusiji bomo besedo zastavili prav na točki njihovega medsebojnega izključevanja: a) subverzija v radijskem, ko se dozdeva, da so televizija, internet in mobilna telefonija postali vsemogočni; b) “conska obramba” nikdar do konca izkoriščenih modernističnih medijev, ko se v globalu igra, košarkarsko rečeno, v glavnem le še igro “mož na moža”; in c) izbris … Mar niso prav izbrisani osebki izvrstna priložnost, da antropološko skepso do vsakršne “kulture” privedemo k finalni, odrešujoči premisi: Če kaj, potem obstoji samo še “kultura na štiri oči”, “kultura” v tesnem medsebojnem stiku, ki je nujno in zmerom nekakšen “izbris”. Izbris nelagodne, pretirane bližine namreč, da sploh lahko še zaupamo bazični diskusiji in se z njo prestavimo kam drugam …
Miha Zadnikar tačas uživa in goji naravnost klasičen privilegij, da je učitelj in učenec v eni sami osebi.

***Predavanje Cona Fužine o dnevnem cetru Fužine, ki je nastal v četrtek 7.12.2006 za projekt ulicaRutli v galeriji Škuc Cona Fužine; dnevni center za mladostnike, ki deluje v neselju Fužine pod okriljem Skupnostnih programov za mlade Cona Fužine sta predstavila Meta Čermelj vodja programa Cona Fužine, in Matic Munc, sodelavec projekta Cone Fužine in svetovalec za področje zaščito družine in otrok Center za socialno delo Ljubljana Moste Polje.

This entry was posted in Muzej na cesti I Museum on the Street. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

2 Comments