ZAPLEŠI TUDI TI! / COME AND DANCE

[slideshow]

četrtek 29. april 2010 ob 14.30, plesna intervencija, koreografija vodena preko FM 88.8MHz.

Ob Svetovnem dnevu plesa pripravljamo na izbranih lokacijah v srediču mesta Ljubljana »plesno intervencijo«, v kateri bodo udeleženci izvajali medsebojno usklajeno koreografijo, vodeno preko radijske frekvence 88.8MHz. Izhodišče intervencije je premislek gibanja teles v javnem prostoru, preprostih in nezavednih ter občasno tudi uniformiranih protokolih, ki določajo naša gibanja, ter nas medsebojno povezujejo ali razlikujejo.

In order to mark the International Dance Day, radioCona and Maska will organize a “dance intervention” at various locations in the centre of Ljubljana. The participants will perform a mutually coordinated choreography directed via the 88.8MHz radio frequency. The intervention is based on a reflection on the movement of bodies in public space, the simple, unconscious and occasionally also uniformed protocols that determine our movements and connect or differentiate us.

avtorji projekta/authors:  Jasmina Založnik, Irena Pivka, Brane Zorman / koreografija/coreography : Nika Arhar, Jasmina Založnik, Irena Pivka, Brane Zorman / glasniki/voices:  Gregor Kamnikar,  Helena Božič, Katja Kosi / tehnika v studiu/technicians: Marko Trstenjak / video na terenu/video: Urša Potokar,  Pila Rusjan,  Mateja Lukežč,  Anja Gluvič. / plesalci/dancers: Fičo trenig, Maskin Seminar, mimoidoči/
produkcija: CONA in MASKA v sodelovanju s Prešerna Ana˛& Go out and Dance!

This entry was posted in projects. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

One Comment