workshop radio and public space

Torsten Michaelsen / Ligna (DE)
Radio and public space Performing / nonperforming

more

 

 

 

tekst from workshop Torsten Mishelson LIGNA “..Radio is an uncanny medium. It infiltrates spaces with duplicated voices and sounds, which defy the idea of the original. In the same way, it does not care about the difference between public and private space: the public sphere of the radio cannot be kept outside, subverting every attempt to keep a space under control. Usually, this quality of radio is suppressed by the content of its broadcasts. In a way like no other medium, radio is being used to help its listeners find their way through the day and support the easy flow of everyday life. This workshop proposes experimentation with a use of radio that exploits its capacity to subvert the normality of everyday life.”

Iz besedila za delavnico Torsten Mishelson LIGNA / Performiranje/neperformiranje v radijskem in javnem prostoru

“… Radio je srhljiv medij. Pronica v prostore s podvojenimi glasovi in zvoki, ki preizprašujejo pojem originala. Na enak način mu je vseeno za razliko med javnim in zasebnim prostorom: javne sfere radijske dejavnosti ni mogoče zamejevati, saj spodkopava vsakršen poskus, da bi se določen prostor imelo pod nadzorom. Po navadi je ta lastnost radia zatrta in se podreja vsebini, ki je oddajana. Edinstvena lastnost tega medija pa je, da se uporablja z namenom, da bi poslušalcem pokazal pravilno pot skozi dan in omogočil lagoden potek vsakega dneva posebej. V okviru delavnice se pojavi predlog eksperimentiranja z uporabo radia na način, da se izkoristi njegovo sposobnost razbijanja normalnosti vsakodnevnega življenja. Predlog je osnovan na preprosti domnevi, da je radio že od zmeraj predstavljal sredstvo intervencije.”

link to workshop invitation

 

 

 

 

This entry was posted in radio arts space. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
 • radioCona:StoryscapesSE

  FM sound art exhibition, live from Ljubljana, Slovenia

  LIVE STREAM:
  Sat 18 - Thur 23 Jan 2020, each day 6.33PM - 11.30PM (CET / UTC+1)
  direct stream link:
  http://tmp.si:8000/radiocona.ogg


  Live StreamLIVE STREAM

 • radioCona, produced by CONA, launched in 2008, is a platform that uses the radio frequency space in art contexts. FM frequency is understood as public space, explored from different perspectives and mediated through artworks audiobooks, programming and exhibitions. radioCona is intervention into public space.