Response Sound Maps/Walks (OdzivNa mesta) / exhibition

Tuesday, Nov 6. – Thursday Nov. 15, 2012
Aksioma project space, Ljubljana, Slovenia

Artistwalks: Beograd (RS), Mostar, Sarajevo (BIH), Durres (AL), Zagreb (CRO), Ljubljana (SI)
radioCona FM 88.8 MHz, Ljubljana
radioCona (Irena Pivka, Brane Zorman) in collaboration with radio aporee (Udo Noll)

Responce Sound Maps/Walks map interface
radioCona: FIELD broadcast programm
photo and video gallery

About works/artists
It Is Time For Alert [Vrijeme za uzbunu]: Daniel Premec
They Live (in search of the text zero) [Oni žive (u potrazi za nultim tekstom)]: Maja Pelević and Milan Marković
Phantom Fountains [Fontane Fantomi]: Ronald Panza and Mili Sefić
Vitic Dances [Vitić pleše]:Boris Bakal, Shadow Casters (Bacači sjenki)
High noon [Točno u podne]: Zli bubnjari (edited by Bernarda Cesar, Marija Juza, Filip Pintarić/IA ORGANIZAM, Kornel Šeper )
Word is a Weapon, Take It Out of Your Mouth [Beseda je orožje, vzemi jo iz ust]: Simona Hamer, Simona Semenič, Zalka Grabnar Kogoj
Especially in August [Sidomos ne gusht]: Ervin Hatibi
mikro)B(eograd: Saša Markovič Mikrob (concept Manja Ristič)
Transmit Walk: Irena Pivka, Brane Zorman (with the help of Slavko Glamočanin, Vasja Progar, Marko Trstenjak)

programme
Tuesday, 6 November, 2012, 8 p.m:
Aksioma Project Space, Ljubljana, Opening with the introduction of the exhibition
Wednesday, November 7, 2012:
– 11.55 a.m., radioCona 88.8MHz, Ljubljana, FM and stream broadcasting launch
– 6 p.m., Aksioma Project Space, Ljubljana, Udo Noll lecture and artistwalk
Saturday, November 10, 2012, 11.55 a.m.:
Prešernov trg, Ljubljana, Daniel Premec: It Is Time For Alert (Vrijeme za uzbunu), sound public intervention
From November 6, 2012: Zagreb (HR), Beograd (SR), Mostar, Sarajevo (BIH), Durres (AL), Ljubljana (SI)
Artistwalks permanent exhibition – radioCona: Response Sound Maps/Walks [OdzivNa mesta] using application for android mobile devices – http://aporee.org/mfm/
In-situ tour artistwalks in Ljubljana, Zagreb, Belgrade
Wednesday, 7 November, 7 pm, Aksioma / Project Space, Ljubljana
Thursday, 8 November,7 pm, Cvijetni trg,(Kulturno Informativni Centar, Preradovićeva 5, Zagreb)
Sunday, 11 November, 2 pm, Bezistan, Terazije, Belgrade

The sound maps are created by nine selected (art/activist) works based on sound perception. The artists extracted the sound that was primary in their work, and set it on the map of the selected locations conditioned by the production of their work. The selected works share a critical perception of social and political events based on sound intervention into a public space.

The Response Sound Maps/Walks maps are based on the Radio Aporee application. There are several modes of perception available to the visitor: a) a physical experience of the walks / artistwalks following marked paths composed of artworks in Ljubljana, Zagreb, Belgrade, Sarajevo, Mostar and Durres; b) a virtual walk on the map available at the gallery and online; and c) a combination of a physical and virtual experience.

This exhibition project further pursues the creative endeavours of radioCona focused on sound and revisits possible relations to a concrete, physical space. The map formed investigates whether in situ works are able to establish a network of spatial connections that, by way of interactive sound maps, consolidate, complement or even transform the perception as well as the experience of a given space.

The selected locations on which the works extend are not neutral, they have been inscribed within the reactions to political and social transformations. What is the actual strength of a directed hearing experience? How does a sound experience affect the perception of space? A visitor of Response Sound Maps/Walks becomes a listener of the space that incorporates the reaction to what happens in the city.

Zvočne zemljevide ustvarja devet izbranih (umetniških/aktivističnih) del, ki temeljijo na slušni percepciji. Ustvarjalci so iz svojega dela izluščili zvok, primaren za delo, in ga postavili na zemljevid izbranih lokacij, ki so pogojene z nastankom dela. Izbrana dela povezuje kritična percepcija družbeno-političnega dogajanja, ustvarjena na podlagi zvočne intervencije v javni prostor.

Zemljevidi Response Sound Maps/Walks so ustvarjeni na podlagi aplikacije Radio Aporee. Obiskovalcu je omogočeno več načinov percepcije: A) fizična izkušnja sprehodov / artistwalks po označenih poteh, ki jih tvorijo umetniška dela v Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, Sarajevu, Mostarju in Durresu; B) virtualni sprehod po zemljevidu, postavljenem v galeriji in na spletu; C) kombinacija fizične in virtualne izkušnje.

Razstavni projekt nadaljuje ustvarjalno delo radioCone, ki v središče postavlja zvok ter prevprašuje možne relacije do konkretnega, fizičnega prostora. Nastali zemljevid prevprašuje, ali lahko in situ dela vzpostavijo mrežo prostorskih povezav, ki s pomočjo interaktivnih zvočnih zemljevidov utrdijo, dopolnijo ali celo transformirajo percepcijo in tudi izkušnjo danega prostora.

Izbrane lokacije, na katerih se dela razprostirajo, niso nevtralne, vanje se vpisuje odziv političnih in družbenih transformacij. Kakšna je dejanska moč usmerjene slušne izkušnje? Kako zvočna izkušnja vpliva na percepcijo prostora? Obiskovalec Response Sound Maps/Walks postane poslušalec prostora, ki vključuje odziv dogajanj mesta.

 • radioCona:StoryscapesSE

  FM sound art exhibition, live from Ljubljana, Slovenia

  LIVE STREAM:
  Sat 18 - Thur 23 Jan 2020, each day 6.33PM - 11.30PM (CET / UTC+1)
  direct stream link:
  http://tmp.si:8000/radiocona.ogg


  Live StreamLIVE STREAM

 • radioCona, produced by CONA, launched in 2008, is a platform that uses the radio frequency space in art contexts. FM frequency is understood as public space, explored from different perspectives and mediated through artworks audiobooks, programming and exhibitions. radioCona is intervention into public space.