radioCona: COPYRIGHT

listen avdio archive

Broadcast announcement – 19. to 30.June 2008 – 88.8MHz Ljubljana – Slovenija
broadcast02 – Copyright

The main theme of the broadcast is devoted to authorship. We will take a look at how copyright functions in practise in the music, visual and intermedia area, as well as how digitalization is carried out.

RadioCona supports regulated copyright, though it does not support the obstruction of creativity that takes place through the implementation of the copyright and neighbouring rights laws in force at present. In practise, this happens rather easily; for example, that you cannot realize your own authorial work in a public space without having to pay the reimbursement to a collective organisation.

During our broadcast, RadioCona will open a LEGAL OFFICE for issues related to copyright. RadioZone invites you to visit it and discuss issues related to copyright with us.

We wish to call attention to the functioning of the legislation in force at the moment and examine its after-effects in practise, which – according to Article 147 – provides collective organisations to collect reimbursements on behalf of authors who are not and do not wish to become their members. Programme-wise, we will follow the existing legislation, but we will not pay any money to collective organisations. Thus, we will not play music or broadcast texts.

We are preparing discussions with a number of artists, makers of authorial works. We will also speak with lawyers and other copyright experts.
We are interested whether authors are aware of the rights that the existing legislation provides for. What is the nature of the relation toward those who commission the work? What kind of contracts do authors sign?

the program is part of the festival Coppers and Robbers
festival of creativity an d free culture 08 – creative commons slovenija

______

program po dnevih
med 19. in 30. junijem 2008, dnevno od 9.00 do 23.00
ponedeljek 30.6., nedelja 29.6. , sobota 28.6.
petek 27.6. , četrtek 26.6. , sreda 25.6.-praznični program , torek 24.6. , ponedeljek 23.6., nedelja 22.6, sobota 21.6 , petek 20.6. , četrtek 19.6.

odprti termin – 14 avtorjev

okrogla miza – avtorstvo in vizualna umetnost

Glavna tema tokratnega oddajanja je namenjena avtorstvu. Ogledali si bomo, kako v praksi deluje avtorsko pravo na glasbenem, vizulanem in intermedijskem področju, kako poteka digitalizacija.
RadioCona podpira urejene avtorske pravice, a ne podpira zaviranje kreativnosti, ki se dogaja ob uveljavljenem uresničevanju zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.
Zanima nas, ali se avtorji zavedajo svojh pravic, ki jim jih obstoječa zakonodaja ponuja. V kakšnih razmerjih do naročnika ustvarjajo? Kakšne avtorske pogodbe podpisujejo?

V programu radioCona ne bomo predvajali ne glasbe in ne branega besedila, s katerim upravljajo kolektivne organizacije.

Opozoriti želimo na praktično delovanje veljavne zakonodaje in njene posledice, ki po 147. členu omogoča kolektivnim organizacijam, da pobirajo nadomestila v imenu avtorjev, ki niso in tudi ne želijo postati njeni člani. Programsko se bomo držali zakonodaje, a ne bomo plačevali prispevkov kolektivnim organizacijam.

Predvajali bomo pogovore, tematske okrogle mize, predavanja in umetniške projekte! Predvajali bomo glasbo, ki je prosta avtorskih pravic, neizdano glasbo nečlanov kolektivk in odersko glasbo nečlanov kolektivk.

*

pogovori: Maja Breznik, Aldo Milohnič, Nikola Sekulovič DALLAS, Igor Ivanič Universal, IPF, Juan Carlos de Martin, Igor Štromajer, Maja Lubarda, Nevenka Šivavec, Mojca Zlokarnik, Janez Janša, Urša Chitrakar, Boštjan Potokar, Saša Kerkoš, Maja Bogataj Jančič, Karmen Štular Sotošek, Kruno Jošt.

*
okrogla miza – avtorstvo in vizualna umetnost: Urša Chitrakar, Maja Lubarda, Jaša Vrabec, Andrej Intihar, Alenka Pirman, Barbara Borčič, Mojca Pungerčar, Borut Savski, Luka Frelih, Vasja Lebarič, Brane Zorman, Irena Pivka

*
odprti termin – 14 AVTORJEV: Marko Batista, Dejan Habicht, Matjaž Manček/saMMan, Tanja Lažetič, Luka Prinčič, Vlado Repnik, son:DA, SoOgledi, Miha Erman, Borut Savski, Nika Špan, Igor Štromajer, Brane Zorman in ekipa Jutranjega pretega

_____________

program je del festivala Ravbarji in žandarji – Festival ustvarjalnosti in svobodne kulture 08- creative commons Slovenija

5 Comments