Torsten Michelson: workshop

Torsten Michaelson LIGNA / Performiranje/neperformiranje v radijskem in javnem prostoru  Performing/nonperforming in Radio and Public Space

delavnica je nastava v okviru razstave Radio arts Space / The workshop is set in the exhibition Radio arts Space, 21 – 23 November 2011, Ljubljana

besedilo iz najave za delavnico:

V okviru projekta Radio Arts Space se bodo udeleženci seznanili z radijskim medijem in njegovo vlogo prečenja javnega in zasebnega prostora. V delavnici bodo udeleženci raziskovali možne rabe radia, kot medija, ki izkorišča svoje potenciale za subvertiranje vsakdanjega življenja. Omenjena teza je temelji na predpostavki, da je radijski medij vselej že način interveniranja. Udeleženci bodo tako ob spoznavanju medija, skozi igro in performiranje preizkušali različne taktike interveniranja in spoznavali mestno jedro skozi novo in drugačno prizmo.

Radio je srhljiv medij. Pronica v prostore s podvojenimi glasovi in zvoki, ki preizprašujejo pojem originala. Na enak način mu je vseeno za razliko med javnim in zasebnim prostorom: javne sfere radijske dejavnosti ni mogoče zamejevati, saj spodkopava vsakršen poskus, da bi se določen prostor imelo pod nadzorom. Po navadi je ta lastnost radia zatrta in se podreja vsebini, ki je oddajana. Edinstvena lastnost tega medija pa je, da se uporablja z namenom, da bi poslušalcem pokazal pravilno pot skozi dan in omogočil lagoden potek vsakega dneva posebej. V okviru delavnice se pojavi predlog eksperimentiranja z uporabo radia na način, da se izkoristi njegovo sposobnost razbijanja normalnosti vsakodnevnega življenja.

Text of announcement for the workshop:

As part of Radio Arts Space, participantes will get to know and establish contact with radio media and its role in occupying the line between public and private space. The workshop participants will test several different ways of using radio as a medium, which utilizes its potential to subvert everyday life. This thesis is based on the assumption that radio has always presented a means for intervention. The participants will therefore get the chance to acquaint themselves with this type of media and try out, through play and performance, different ways of intervention as well as explore the city center from an alternative perspective.

Radio is an uncanny medium. It infiltrates spaces with duplicated voices and sounds, which defy the idea of the original. In the same way, it does not care about the difference between public and private space: the public sphere of the radio cannot be kept outside, subverting every attempt to keep a space under control. Usually, this quality of radio is suppressed by the content of its broadcasts. In a way like no other medium, radio is being used to help its listeners find their way through the day and support the easy flow of everyday life. This workshop proposes experimentation with a use of radio that exploits its capacity to subvert the normality of everyday life.

 

more about Radio Arts Space
Partnerj delavnice / partner organization: Goethe Institute.
V sodelovanjuz / in cooperaton:  JSKD

Radio Arts Space financirajo / Radio Arts Space is financed by:

 


 • radioCona:StoryscapesSE

  FM sound art exhibition, live from Ljubljana, Slovenia

  LIVE STREAM:
  Sat 18 - Thur 23 Jan 2020, each day 6.33PM - 11.30PM (CET / UTC+1)
  direct stream link:
  http://tmp.si:8000/radiocona.ogg


  Live StreamLIVE STREAM

 • radioCona, produced by CONA, launched in 2008, is a platform that uses the radio frequency space in art contexts. FM frequency is understood as public space, explored from different perspectives and mediated through artworks audiobooks, programming and exhibitions. radioCona is intervention into public space.