Transmit Walk

Transmit Walk is in-situ performance, controled by RFID protocol. It is a controlled area that tracks your movements with a controlled transmission of sound stories of your choice.

The artwork Transmit Walk brings to focus the use of radiofrequency ID. By using this technology, the ID that shifts human to an object of applicable and traceable value is decontextualised. The project highlights wider social characteristics of using this technology. In the name of greater safety, new technologies ensure an even greater control over individuals. Security systems are becoming extensions of our bodies, our everlasting companions and followers. We live in a society that under the surface of safety creates unstable, un-safe environments, where an individual has to be protected. In the name of security, man agrees to control, dictated by the society. These relations of created safety enter society via capital, power, and authority.

The project Transmit Walk is devised as a performative tool for creating sound message landscapes. The visitor gets an active RFID tag that tracks her/his movements among five locations and activates sound stories. The piece includes four stories titled Capital, Power, Authority, and Security respectively. Tracking between locations is recorded graphically.

brouchure  Capital, Power, Authority, and Security

Links in the Pure Data software tool for distributing audio signal at Transmit Walk

Transmitt Walk – tech raider

Avtorja / Authors: Brane Zorman, Irena Pivka, Programiranje / Programming: Slavko Glamočanin, Vasja Progar, Tehnična izvedba / Technical realisation: Marko Trstenjak, Zvočna priprava avdio zgodb / Sound stories and sound editing: Brane Zorman, Oblikovanje /design Irena Pivka, Vodja projekta / Project manager Jasmina Založnik, Photo: Sunčan Stone

Produkcija / Produced by: Cona, 2012 (www.radiocona.si), V sodelovanju / in collaboration with: Društvo SMEHOMAT in Maribor 2012 – EPK / Lifetouch

Delo nastaja znotraj projekta Trans_Locative. / Transmit Walk is part of a Trans_Locative project. Projekt so omogočili / Supported by: Allianz Kulturstiftung, MIZKŠ, MOL, CoFestival

_____

SLO: Transmit Walk v središče postavlja uporabo radiofrekvenčne identifikacije. Z uporabo te tehnologije, se dekontekstualizira ID, ki premika človeka v predmet uporabne in sledljive vrednosti. Projekt osvetljuje širše družbene karakteristike uporabe te tehnologije. V imenu vse večje varnosti, nove tehnologije zagotavljajo še večji nadzor nad posameznikom. Sistemi varnosti postajajo podaljški teles, naši večni spremljevalci in zasledovalci. Živimo v družbi, ki pod površino varnosti kreira nestabilna, ne-varna okolja, v katerem je posameznika potrebno zaščiti. Človek v imenu varnosti pristaja na nadzor, ki mu ga diktira družba. Ta razmerje kreirane varnosti v družbo vstopajo preko kapitala, moči in oblasti.

Projekt Transmit Walk je oblikovan kot performativno orodje za kreacijo sporočilnih krajin. Posameznik prejme aktivni RFID tag, ki beleži njegovo gibanje med petimi lokacijami in aktivira sporočilne zvočne zgodbe. Delo vključuje štiri sporočilne avdio zgodbe z naslovi Kapital, Moč, Oblast in Varnost. Sledenje med posameznimi lokacijame, se beleži v grafičnem zapisu.

 • radioCona:StoryscapesSE

  FM sound art exhibition, live from Ljubljana, Slovenia

  LIVE STREAM:
  Sat 18 - Thur 23 Jan 2020, each day 6.33PM - 11.30PM (CET / UTC+1)
  direct stream link:
  http://tmp.si:8000/radiocona.ogg


  Live StreamLIVE STREAM

 • radioCona, produced by CONA, launched in 2008, is a platform that uses the radio frequency space in art contexts. FM frequency is understood as public space, explored from different perspectives and mediated through artworks audiobooks, programming and exhibitions. radioCona is intervention into public space.