Tuesday, January 17. from 6.23pm

Andraž Magajna U cik zore
Jan Turk/Marko Batista Cave Astronauts
Agapea Cikli

live from Kino Šiška:
ZVO.ČI.TI so.udn.ing DUO Alessandra Eramo in Jaka Berger
Sleep koncert Mauricio Valdes/Jure Pohleven, Ana Kravanja, Jaka Berger, Samo Kutin, Alessandra Eramo, Irena Tomažin, Eduardo Raon, Andrej Hrvatin/ Gaja Klas

Francisco López Wind (Patagonia)
Maria Papadomanolaki Storm Angus 12 2
Reveil Soundcamp

works:

Andraž Magajna, U cik zore, 2016, 23.59
U cik zore je zvočno tolmačenje noči, ki postaja dan. Sestavljanko tvorijo terenski posnetek, zvoki kitare in njuni drobci. Z osredotočanjem na zvočne tokove znotraj vsakodnevnega 24-urnega cikla predstavlja spoj geofoničnih, biofoničnih in antropofoničnih trenutkov začetka dneva.

Jan Turk/Marko Batista, Cave Astronauts, 2016, 40.00
Avtorja nadgrajujeta zvočno delo, ki nastaja s snemanjem in izvajanjem zvokov znotraj ‘site-specific’ akustičnega prostora divje kraške jame. Izkoriščanje akustičnih karakteristik naravnega habitata prepoznavata kot primarni kompozicijski element in s tem kot okolje za nastanek specifične elektro-akustične kompozicije. Skozi proces sta s snemanjem ustvarila zvočne zapise, v katerih nastopajo jamski zvoki vodnih kapljic, zvoki različnih naravnih materialov, najdenih v jami, in interventni zvoki elektronskega izvora iz naprav, ki sta jih prinesla s sabo v jamo.

Agapea, Cikli, 2016 20.00
Cikli se na prvi pogled zdijo naravni in večni, vendar so v nenehnem spreminjanju tudi zmeraj drugačni. Na poti neprestanega spreminjanja in razvoja vznikajo kot niz trenutkov. Trenutki so razkosani na manjše enote, doživeti in skozi izkušnjo skoraj materializirani. Z izkušnjo, skozi katero je cikličnost mogoče zaznati, ob zavedanju, da lahko premik od preteklosti prek sedanjosti do prihodnosti dojamemo le z mislijo

Francisco López, Wind (Patagonia) 60.00

Maria Papadomanolaki, Storm Angus 12 2, 2016 2.00.00
Recording made on the 21st of November using a pair of stereo microphones hidden inside a flowerpot positioned by a window facing south in West London W12. The recording was made between midnight-2am with variations of rain activity overtime. I had to wake up when my daughter woke up to realise that the rain had stopped and that’s when I stopped the recording.

 • radioCona:StoryscapesSE

  FM sound art exhibition, live from Ljubljana, Slovenia

  LIVE STREAM:
  Sat 18 - Thur 23 Jan 2020, each day 6.33PM - 11.30PM (CET / UTC+1)
  direct stream link:
  http://tmp.si:8000/radiocona.ogg


  Live StreamLIVE STREAM

 • radioCona, produced by CONA, launched in 2008, is a platform that uses the radio frequency space in art contexts. FM frequency is understood as public space, explored from different perspectives and mediated through artworks audiobooks, programming and exhibitions. radioCona is intervention into public space.